2.12 KAPIRIPUTUS SüSTEEMID

Nimetus:
Baaskapi seinale riputamise kandur, parem (metallik)
Tootekood:
Nimetus:
Baaskapi seinale riputamise kandur, vasak (metallik)
Tootekood:
Nimetus:
Ülemise kapi seinale riputa- mise kandur, parem (metallik)
Tootekood:
Nimetus:
Ülemise kapi seinale riputa- mise kandur, vasak (metallik)
Tootekood:
Nimetus:
Ülemise kapi seinale riputamise kandur, PAREM (valge)
Tootekood:
Nimetus:
Ülemise kapi seinale riputamise kandur, VASAK (valge)
Tootekood:
Nimetus:
Kapi riputamise nurk-kandur (valge)
Tootekood:
Nimetus:
Riputuslatt 157 mm (metallik)
Tootekood:
Nimetus:
Riputuslatt 2032 mm (metallik)
Tootekood:
Nimetus:
Riputusplaat 60 x 70 mm (metallik)
Tootekood: