11.1 SHOPTEC

Nimetus:
Riputuslatt 1-e realine 2495 mm (hall)
Tootekood: 770.03.625
Nimetus:
Riputuslatt 2-e realine 995 mm (hall)
Tootekood: 770.05.510
Nimetus:
Riputuslatt 2-e realine 1495 mm (hall)
Tootekood: 770.05.515
Nimetus:
Riputuslatt 2-e realine 1995 mm (hall)
Tootekood: 770.05.520
Nimetus:
Riputuslatt 2-e realine 2495 mm (hall)
Tootekood: 770.05.525
Nimetus:
Riputuslatile kinnitatav riiuli kandur 180 mm (hall)
Tootekood: 770.68.518
Nimetus:
Riputuslatile kinnitatav riiuli kandur 230 mm (hall)
Tootekood: 770.68.523
Nimetus:
Riputuslatile kinnitatav riiuli kandur 280 mm (hall)
Tootekood: 770.68.528
Nimetus:
Riputuslatile kinnitatav riiuli kandur 330 mm (hall)
Tootekood: 770.68.533
Nimetus:
Riputuslatile kinnitatav riiuli kandur 380 mm (hall)
Tootekood: 770.68.538