KONTAKT

Pretensiooni esitamine.

1. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

1.1. MÖÖBLIFURNITUUR AS vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

1.2. MÖÖBLIFURNITUUR AS ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

1.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel palume saata reklamatsiooni info@mooblifurnituur.ee.

1.4. Teie ja MÖÖBLIFURNITUUR AS vahel seoses MÖÖBLIFURNITUUR AS vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtuvatest õigusaktidest.

Mööblifurnituur AS

 

Saada kiri Mööblifurnituur AS-le